Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

INFORMATIECAMPAGNE naar medisch personeel

Beschrijving

De diagnose van endometriose krijgen duurt momenteel gemiddeld 7jaar. Dit komt mede doordat nog steeds heel veel medisch personeel de ziekte niet of te weinig (her)kent en niet correct doorverwijst. Door een gerichte en duidelijke informatiecampagne, zowel op papier als met beeldmateriaal (video), naar alle eerstelijnscontacten in de zorg hopen wij deze duurtijd te verkorten.

Doel

Zorgen voor snellere diagnosetijd door kennis van artsen te vergroten

Cookie policy