Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Studiebeurzen

Beschrijving

https://www.vzwgambiana.com/schoolprojecten

Doel

Zoals U misschien weet kent Gambia geen leerplicht. Vaak stoppen kinderen vroeg met school om de ouders te helpen in het huishouden, de zorg voor de kleinere kinderen binnen het gezin, om te helpen in de groentetuin,... enz. De voornaamste reden dat kinderen stoppen met school is echter omdat de bijkomende schoolkosten gewoonweg te hoog zijn voor de ouders/voogden om te dragen. Educatie is zogezegd gratis in Gambia, maar uniformen, schoolbadges, een schoolrugzak, schrijfgerief en schoolboeken zijn wel ten koste van de ouders. Deze bijkomende kosten tezamen kunnen voor arme gezinnen ontoereikend zijn, waardoor zij de keuze moeten maken om te gaan werken i.p.v. te leren. Onze visie Educatie is een internationaal recht van het kind, en daardoor behoort 'een kwaliteitsvolle educatie voor elk kind' dan ook tot één van de 17 de Duurzame Doelstellingen van de Verenigde Naties (SDG 4, UN). Wijzelf vinden educatie ook extreem belangrijk voor de toekomst van het kind, de toekomst van het gezin én de toekomst van Gambia dat kinderen kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding (en indien zij dit wensen ook een hogere opleiding). Daarom zetten wij ons mee in voor deze doelstelling. Via ons kan U een kindje sponsoren via het studiebeursprogramma. Hoe werkt het? U kiest een kindje uit de voorgestelde database van 2 scholen (dit zijn 2 databanken van 2 scholen in Gambia waar het schoolbestuur kinderen in voorstelt die volgens hen in aanmerking komen voor een studiebeurs). Armoede, één of twee overleden of permanent afwezige ouder(s) of veel siblings in het gezin zijn bijvoorbeeld criteria om in deze databank terecht te komen.

Cookie policy