Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

De moeizame weg van verzoening in Europa

Beschrijving

2016 : persconferentie 2017 : vergadering met parlementariërs 2018 : Parlementaire missie in de Belgische ambassade in Berlijn en in de Duitse juridische administratie

Doel

De Groupe Mémoire/Groep Herinnering bestaande uit Politiek Gevangenen, alle voorzitters van Vriendenkringen van de concentratie- en de vernietigingskampen wenst de aandacht te vestigen op de bezorgdheid van de Belgische gemeenschap en zijn regerende gezaghebbers op de nog steeds actuele financiering door de Duitse overheid van de pensioenen van de oud Belgische militaire collaborateurs, leden van de Waffen SS, veroordeelden door het Belgisch gerecht na de oorlog. De Politiek Gevangenen gesterkt door hun totale inzet voor de verdediging van de belangen van België, tijdens de Tweede wereldoorlog, protesteren dat na 71 jaar nog steeds een pensioen wordt toegekend door de Duitse overheid aan die Waffen SS, van wie de naam noch het bedrag van het pensioen gekend zijn. De dossiers zijn namelijk nog ver van afwerking. Het wordt tijd ons van dit nefast verleden te ontdoen. En dat kan alleen door tegemoet te komen aan de rechten van de laatste overlevenden

Cookie policy