Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

1° van zaad tot smaak & 2°ecopartners

Beschrijving

1°Deelnemers krijgen een context aangeboden die ruimte biedt voor persoonlijke indrukken, ervaringen en rust. Daarnaast wordt er met culturele activiteiten ingezet op verbinding en sociaal contact en wordt er bewust voor gekozen om voortdurend en op een organische manier te sensibiliseren rond ecologie en duurzaamheid. 2° Het project “ecopartners wil de sensibilizering van arbeiders en bedienden in bedrijven die gevestigd zijn in de buurt van boerderijen

Doel

Binnen het rustgevende kader van het platteland wordt men actief betrokken in een systeem waar er nauw op wordt toegezien dat werkdruk afwezig is.

Cookie policy