Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Nederlands leren

Beschrijving

Anderstalige dove en slechthorende personen kunnen door hun handicap niet instromen in het reguliere taalonderwijs. Onze vzw geeft deze mensen een kans Nederlands te leren op een speciaal voor hun aangepaste wijze met individueel lesmateriaal dat speciaal voor die persoon wekelijks wordt gemaakt.

Doel

Anderstalige dove en slechthorende personen Nederlands leren, zodat zij in onze samenleving kunnen inburgeren en werken.

Cookie policy