Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Contactclowns voor personen met een verstandelijke beperking

Beschrijving

Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.Een rode neus en ongewone kledij ? Het lijkt of er dingen niet kloppen. Dit kan een veilig gevoel geven aan de bewoner met dementie omdat niet alles juist moet zijn. Onze contactclowns vertrekken vanuit datgene wat mensen geven hier en nu. Ze zijn samen verwonderd. Nieuwsgierig ontdekken zij de belevingswereld van de andere en tonen oprechte interesse. Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk.

Doel

Doordat zij regelmatig langskomen leren zij de cliënten/bewoners met een verstandelijke beperking beter kennen. Door hun belevingsgerichte houding vertrekken onze contactclowns vanuit het perspectief van de cliënt/bewoner. Zintuiglijk geven onze contactclowns positief gerichte prikkels. Ze houden vooral rekening met de verwerkingstijd die cliënten/bewoners nodig hebben om behoeften en emoties te tonen. Op deze manier werkt een warm en deugddoend moment nog lang na. Daarnaast geven onze contactclowns het personeel de mogelijkheid andere ingangswegen te vinden om hun bewoners te bereiken. Zoals beschreven in onze missie hopen wij dat zorgverleners op deze manier de vlinder in zichzelf ontdekken. Fladderen vanuit deze belevingsgerichte houding betekent een meerwaarde voor het contact met de bewoners. Ons lichaam is het mooiste instrument.

Cookie policy