Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Moeder & kind verenigd

Beschrijving

Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum maakt het verschil! Kinderen wil je graag koesteren en zo dicht mogelijk bij jou houden. Daarom willen we, binnen het UZA, de best mogelijke zorg bieden. In 2015 werd het Koningin Mathilde Moeder- en Kindcentrum (MKC) geopend. Een ziekenhuisvleugel speciaal voor de zorg voor moeders en kinderen. Hier staat de excellente en innovatieve zorg voor kinderen en voor hun moeders centraal. Het UZA is het eerste ziekenhuis in België dat specialisten gynaecologie, kindergeneeskunde en intensieve neonatale zorg zo dicht bij elkaar brengt. Het Moeder- en kindcentrum wil blijven innoveren en verder groeien. Jouw gift kan onze artsen en (zorg)medewerkers helpen om dit mogelijk te maken. Dicht bij elkaar, beter herstel De zorg voor moeders of kinderen kan niet los gezien worden van het gezin. Ouders spelen een centrale rol en worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. Moeder en kind blijven altijd zo dicht mogelijk bij elkaar, en worden niet onnodig gescheiden. Dankzij de rooming-in faciliteiten kunnen ouders in alle comfort bij hun zieke, pasgeboren of te vroeg geboren baby('s) overnachten. Door de nabijheid van de afdeling materniteit kunnen pas bevallen mama’s makkelijk op bezoek bij hun te vroeg geboren baby op de dienst neonatologie. Expertise verenigd Gynaecologie, kindergeneeskunde, verloskunde en intensieve neonatale zorg zijn dicht bij elkaar gebracht. Patiënten moeten zich veel minder verplaatsen en specialisten bevinden zich dicht bij elkaar, wat overleg en uitwisseling van informatie makkelijk maakt. De zorgverstrekkers organiseren zich letterlijk en figuurlijk rond de moeder en het kind, niet andersom. Waar staan we voor? Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum wil altijd innoveren en verder groeien naar een het expertisecentrum voor de behandeling van complexe en chronische aandoeningen bij kinderen. Daarbij is het belangrijk dat ook de kleinere patiënten ondanks hun ziekte toch dichtbij de samenleving blijven staan. Zo blijven ze deel uitmaken van de maatschappij. Jouw steun maakt hét verschil Met jouw steun kunnen we blijven investeren in baanbrekende gezondheidszorg. Zo bouw je mee aan de gezondheidszorg van morgen!

Doel

Een volledige afdeling die aangepast is aan de noden en wensen van ouders en hun zieke of te vroeg geboren kinderen

Cookie policy