Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Proximity

Beschrijving

Een programma bestaande uit 8 etappes om duurzame burgerinitiatieven te ondersteunen die het klimaat- en milieubeleid van een stad/gemeente kunnen versterken. Via een mobilisatiecampagne wordt iedereen opgeroepen om zich in te zetten voor deze initiatieven, door bv een financiële/materiële gift, vrijwilligerswerk of competenties ter beschikking te stellen.

Doel

Een dynamisch samenwerkingsverband van lokale actoren (gemeente/stad, ondernemers, bedrijven, burgers & verenigingen) creëren die zich inzetten voor burgerinitiatieven die bouwen aan een duurzame toekomst en maatschappij.

Cookie policy