Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemeenteschool Matam

Beschrijving

De school werd gebouwd in 1957 voor een honderdtal leerlingen. Nu zijn er meer dan 1100 leerlingen ingeschreven. Er zijn in de loop van de jaren klassen bijgebouwd, maar toch zitten de kinderen met drie of vier aan een tafel in klassen van 50 tot 80 leerlingen. Bovendien beschikt de school niet of nauwelijks over educatief materiaal om de kinderen te boeien en om hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Ginè vzw kocht begin 2017 ter plaatse al educatief materiaal aan (muurplaten en werkboeken). De kinderen zelf hebben amper schoolgerief of leerboeken. Omdat vele kinderen uit arme gezinnen komen, hebben ze ook thuis geen leesvoer. Ginè vzw heeft ruim 1200 Franstalige leer- en leesboeken ingezameld en verscheept, samen met een 50-tal schoolbanken (een schenking van het containerbedrijf Maersk). Ter plaatse liet ze een boekenkast maken. Met al dit materiaal werd een kleine bibliotheek ingericht, die ook zal opengesteld worden voor alle geïnteresseerden uit Matam en uit naburige gemeenten. De overheid, die dit initiatief bijzonder op prijs stelde, heeft als tegenprestatie een jonge bibliotecaris aangesteld om de bib op te starten en verder uit te bouwen tot een actief kenniscentrum. Op verzoek van de schooldirecteur wordt nagedacht hoe digitalisering in de werking van de bib kan geintegreerd worden.

Doel

Inrichting van een kleine bibliotheek in de lagere school van Matam, deelgemeente van de hoofdstad Conakry.

Cookie policy