Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

EPICURIUS

Beschrijving

Het project wil de barrières tot het hoger onderwijs voor deze jongeren verlagen en wil de capaciteiten én toekomstperspectieven van deze jongeren verbeteren, opdat zij allen het optimale uit hun talenten halen en dientengevolge de armoedecyclus doorbreken. Rekening houdende met de huidige barrières voor een groot gedeelte van deze groep, willen wij deze doelstelling bereiken doormiddel van ons online platform waarmee wij hen wegwijs zullen maken in het Vlaamse verenigingsleven en hen zullen voorzien van studiekeuzeondersteuning, bijlessen en toekomstoriëntatie.

Doel

Het bevorderen van de ontplooiing én de integratie van de migranten- en vluchtelingenjongeren door middel van hoger onderwijs.

Cookie policy