Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Jongeren-Aan-Zet (JAZ)

Beschrijving

Ze krijgen ondersteuning van een student uit de lerarenopleiding. Samen werken ze rond talenten, studievaardigheden en motivatie en zoeken ze een passende studie en school. De student en coach gaan hierover in gesprek met de ouders. Ook een bezoek aan het Beroepenhuis is mogelijk. Door toegankelijke informatie te geven en te helpen bij de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure, maakt de jongere een gemotiveerde studiekeuze. Dat verhoogt de slaagkansen en biedt extra mogelijkheden voor de toekomst. De studenten voelen de drempels, maar zien ook de capaciteiten van de jongeren. Ze reflecteren over hoe het onderwijs in Vlaanderen soms kansen mist om kwetsbare jongeren aan een diploma te helpen.

Doel

Maatschappelijk kwetsbare en vaak anderstalige jongeren komen sneller in de B-stroom terecht dan klasgenoten die thuis Nederlands praten. Niet omdat de richting het beste bij hen past, maar omdat de taalachterstand hen parten speelt. Jongeren in een studierichting die niet bij hun talenten past, verliezen vaak na enkele jaren de nodige motivatie. Velen verlaten dan ook de schoolbanken zonder diploma. Zo gaan kansen en talenten van jongeren verloren. Met het project Jongeren-Aan-Zet in Gent pakken we te hoge drempels en gemiste kansen aan. We richten ons tot jongeren vanaf 11 jaar die de overgang maken van het basis- naar het secundair onderwijs of hun weg zoeken bij de start van het secundair onderwijs. Jongeren-Aan-Zet is een project van jongeren voor jongeren.

Cookie policy