Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

[email protected]

Beschrijving

Sinds 2020 loopt ook het project [email protected] in Antwerpen. Een samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool. Het project focust op nieuwkomerskinderen die de overstap dienen te maken naar het secundair onderwijs. Ook in dit traject worden de ouders en kinderen ondersteund door een student en de coach. Het project werd genomineerd door de Stichting Koningin Paola voor de prijs School van de Hoop 2020.

Doel

De algemene doelstelling van het project is het verhogen van de succeskansen van anderstalige nieuwkomers in het onderwijs. We willen bijdragen tot het versterken van volgende competenties: • Taalbeheersing Nederlands • Studievaardigheden: de buddy’s helpen kind én gezin om de condities te scheppen voor een betere leeromgeving en leercontext We willen bijdragen tot het versterken van volgende attitudes: • Toekomstperspectief bieden: de begeleiding van de buddy’s is gericht op het stimuleren van een bewuster keuze- en oriënteringsproces naar de secundaire school. • Zelfbeeld versterken: de buddy’s gaan een persoonlijke verbinding/band aan met het kind en hun gezin. Ook ten aanzien van de studenten en de opleiding zijn er doelstellingen: door de uitwerking van het vak [email protected] installeren we een praktijk van maatschappelijk relevant onderwijs dat op meerdere domeinen succesvol is.

Cookie policy