Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Girls You UP

Beschrijving

De module van 3 maanden stelt ze in staat : -al verworven ervaring en competenties te valoriseren. -te werken aan hun perceptie van de arbeidsmarkt en hun kennis van beroepen, bedrijven en mogelijkheden op de arbeidsmarkt teneinde vorm te kunnen geven aan hun persoonlijk professionneel doel. -nieuwe transversale en basiscompetenties te verwerven (talen, burotica, projectbeheer) -hun kennis van opleidingsmogelijkheden te vergroten. -ervaring op te doen met de realisatie van een concreet project dat de leidraad zal zijn van de verschillende lessen. -meer zelfvertrouwen op te doen -zichzelf te responsabiliseren bij het verwezenlijken van hun projecten.

Doel

Het doel van deze orientatiemodule van 3 maanden is laagopgeleide vrouwen vertrouwen, vaardigheden en kennis op te laten doen om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. De module moet ze in staat stellen uit het labyrint te geraken dat zich bevind tussen hun schooltijd en de volwassenheid door ze hun plek te helpen vinden in de maatschappij. Wij willen ze helpen de moeilijkheden te overwinnen bij het vormen van een efficiënte strategie om een duurzame en goede job de vinden zonder ervaring of diploma's op een arbeidmarkt die juist hieraan steeds hogere eisen stelt.

Cookie policy