Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Girls day, Boys Day

Beschrijving

In de praktijk, bestaat de actie Girls Day Boys Day uit twee onderdelen : -de leerlingen en de docent doen mee aan een sensibiliseringsmodule waarin ze op ludieke wijze vertrouwd worden gemaakt met met de 'gender' problematiek in beroepskeuzes en met heersende vooroordelen in sommige beroepen. Deze module duurt 2x50 minuten. -vervolgens ontmoeten de leerlingen, samen met hun docent, een vrouw die een typisch mannenberoep uitoefent of een man die een typsich vrouwenberoep uitoefent.

Doel

Sinds 2013-2014 organiseren we het project BoysDay Girls Day op vele Brusselse middelbare scholen. Het project wordt gesteund door de Federatie Wallonië-Bruxelles et het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het doel van het project is jongeren inzicht te geven in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt door middel van het tonen van atypische beroepen voor vrouwen en mannen. Boys Day Girls Day nodigt jongeren uit ta te dneken over hun beroepskeuze zonder zich te latern beinvloeden door stereotypes, dus puur vanuit interresses en competenties..

Cookie policy