Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ondernemers voor de Klas

Beschrijving

Vlajo Ondernemers voor de Klas (OvK) is een succesformule waarbij jongeren in dialoog gaan met ondernemers en bedrijfsleiders. Zo krijgen laatstejaarsstudenten enerzijds een realistisch beeld over ondernemerschap, ondernemende vaardigheden en het reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven. Anderzijds wordt een antwoord geboden op belangrijke vragen waar jongeren vandaag de dag mee zitten bij het maken van hun studie- of beroepskeuze. Het resultaat: zelfzekere jongeren met meer gerichte en dus betere toekomstperspectieven. Algemene doelstellingen: * Een nieuwe generatie jongeren van jongs af aan vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemingszin en ondernemerschap door rolmodellen uit het bedrijfsleven aan te bieden. * Positieve beeldvorming van het bedrijfsleven en ondernemerschap binnenbrengen in het onderwijs, zowel bij leerlingen en studenten als bij leerkrachten en docenten. * Studenten en docenten voeling geven met de verwachte competenties in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. * Community building tussen school en bedrijf, bruggen bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven. * Onderwijs sensibiliseren om meer te participeren in ondernemerschapsprojecten. Objectieven: * +300 sprekers/ondernemers * +500 spreekbeurten * +10.000 leerlingen/studenten

Doel

Ondernemers voor de klas (OvK) is een Vlajo project waarbij aan ondernemers de kans geboden wordt om laatstejaars leerlingen uit het secundair en en hoger onderwijs kennis te laten maken met de attitude 'ondernemerschap'. Anderzijds wordt aan de scholen de kans gegeven een ondernemer in hun midden te hebben, die poogt een hedendaags en correct beeld te schetsen van een ondernemer.

Cookie policy