Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Digitale kloof

Doel

TOe KOel TOe KOel staat voor Tablet om Outreachend en Emancipatorisch Kinderen en hun Ouders te helpen met Elektronisch Leren. Brugfiguren van IN-Z worden opgeleid tot digicoach door Link in de Kabel vzw. Zij gaan aan huis bij gezinnen en loodsen hen door de digitale wereld. Digi-Werk Digi-Werk is een vindplaatsgericht project van IN-Z met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat project wil een zestigtal niet-werkende vrouwen dichter bij de arbeidsmarkt brengen. Het gaat om vrouwen uit Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Borgloon die zich engageren voor een traject richting werk. Trainers van IN-Z begeleiden hen op dit open traject. Via individuele en collectieve werkvormen spelen zij in op oriëntering, activering, welzijn en cultuur. Digitalisering vormt daarin een rode draad. Deelnemers wonen creatieve workshops bij waarin zelfzorg en sociale vaardigheden via digitale dragers vorm krijgen. De trajecten lopen gefaseerd volgens het schema find-bind-mind waarbij mind slaat op nazorg en verduurzaming. DIGbij Het samenwerkingsverband DIGbij staat voor een gezamenlijk, efficiënt en duurzaam e-inclusiebeleid. Het uitgangspunt van zo’n samenwerking is een kwaliteitsvolle dienstverlening die vertrekt vanuit de noden van digitaal kwetsbare volwassenen uit de arbeidsreserve en ouderen die alleen wonen. Aan de hand van de digital outreach-methodiek bezoeken brugfiguren van IN-Z, tewerkgesteld in de lokale diensteneconomie, aan huis werkarme gezinnen, nieuwkomers en alleenwonende senioren met een digitale kloof om inzicht te krijgen in de noden van deze mensen.

Cookie policy