Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

KOALA-project van IN-Zetje in Beringen

Beschrijving

Met haar voorschoolse klasjes, speelse taalstimulering en een open aanpak rond integratie biedt IN-Zetje al langer hefbomen voor een kansrijke ontwikkeling van het jonge kind. Nieuw is de intensieve samenwerking met de kinderopvang en de specifieke aandacht voor sociale grondrechten van gezinnen, onder meer op het vlak van tewerkstelling. IN-Zetje richt haar pijlen op aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van nul tot drie jaar. Vijf brugfiguren uit de lokale diensteneconomie vormen de schakel tussen de gezinnen en het lokale voorzieningenaanbod. Het KOALA-project van IN-Zetje is ingebed in de werking van het Huis van het Kind in Beringen.

Doel

IN-Zetje, het project voor preventieve gezinsondersteuning van IN-Z in Beringen, geeft vorm aan KOALA. Dat staat voor kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding en werd in het leven geroepen door minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het filantropische fonds Vergnes. KOALA mikt op nieuwe basisvoorzieningen voor aanstaande ouders en jonge gezinnen. Met die voorzieningen wil de minister kwetsbare baby's en peuters alle troeven in handen geven om later sterker in de schoenen te staan.

Cookie policy