Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Identiteit gezocht: Train de trainer Positieve Identiteitsontwikkeling bij Moslimjongeren

Beschrijving

Het Train de Trainer-project kadert in een brede preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe kunnen we via het eerstelijnswerk op een duurzame manier de maatschappelijke voedingsbodems aanpakken die de polarisering in onze samenleving in de hand werken? Daarbij focussen we op een grondige analyse van het radicaliseringsvraagstuk en het huidige maatschappelijke debat errond, we stimuleren een kritische reflectie omtrent de gangbare visies en praktijken binnen het eerstelijnswerk en bieden handvaten om te werken aan een meer emancipatorische en pedagogisch verantwoorde aanpak. Het uiteindelijke doel is dat het eerstelijnswerk een beleid en een praktijk uitbouwt die jongeren positief ondersteunt in hun levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en in hun groeien naar kritisch burgerschap. Project met de steun van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

Doel

Met dit project willen we trainers opleiden om aan eerstelijnswerkers uit onderwijs, jeugdwerk, tewerkstelling en hulpverlening vorming te geven over positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren.

Cookie policy