Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Slachtofferhulp

Beschrijving

Het bieden van een opvangplaats waar personen die slachtoffer zijn, kunnen komen praten over de gevolgen van het misdrijf dat ze hebben ondergaan. Het geven van inlichtingen, steun, begeleiding bij de te zetten stappen, psychologische bijstand gefocust op het trauma. Het voor personen gemakkelijker maken om hulpmiddelen van de gemeenschap te benutten, om indien mogelijk een schadevergoeding te krijgen, om een grotere autonomie en een actieve deelname aan het sociaal, economisch en cultureel leven te bekomen.

Doel

Een multidisciplinair team van 5 personen (psychologen, SA, jurist en criminoloog) vangt slachtoffers van misdrijven op die zich rechtstreeks wenden tot onze Dienst Slachtofferhulp of die worden doorverwezen door de politie, een sociaal, medisch of ander netwerk. Ze richt zich tot personen en hun naasten die het slachtoffer zijn van geweldplegingen (met name huiselijk geweld), maar ook van alle andere soorten misdrijven (inbraak, diefstal, zedenfeiten, enz.).

Cookie policy