Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Erfgoed

Beschrijving

Bouwkundig erfgoed Collectie bouwkundig erfgoed zichtbaarder maken. Erfgoedfondsen stimuleren tot samenwerking. Erfgoedfonds Belangrijk erfgoed verwerven, naar België terugbrengen, beschermen, valoriseren en publiek toegankelijk maken. Geschiedenis en archeologie Interesse voor de collectie geschiedenis en archeologie levendig houden. Muziek en podiumkunsten Focussen op de verzameling muziek en podiumkunsten. Filantropen rond erfgoed aanmoedigen tot samenwerking. Natuurlijk erfgoed en culturele sites Aandacht voor de collectie natuurlijk erfgoed en culturele sites, en de kwaliteit ervan bewaken. Roerend erfgoed Belangstelling voor de verzameling roerend erfgoed stimuleren. Fondsen rond erfgoed aanzetten tot samenwerking.

Doel

Behoud en bescherming van topstukken uit het Belgisch erfgoed. Erfgoed-filantropen begeleiden.

Cookie policy