Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gezondheid

Beschrijving

Geestelijke gezondheid Beeldvorming bijsturen over mensen met psychische problemen, en focussen op hun capaciteiten. Integratie van jongeren met psychische aandoeningen. Gezondheidspromotie en preventie Meer investeren in gezondheidspromotie en preventie, vooral bij jonge kinderen en ouderen. Levenskwaliteit van patiënten Kwaliteit van zorg helpen verbeteren. Filantropische steun aan zorginstellingen beter afstemmen op de noden. Medisch-wetenschappelijk onderzoek Innovatief medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen om te beantwoorden aan belangrijke maatschappelijke noden. Ouderen Zelfredzaamheid en sociale inclusie van ouderen versterken. Inzetten op zelfstandig blijven wonen.

Doel

Investeren in gezondheid en levenskwaliteit. Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy