Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Een thuis voor Jobertus

Beschrijving

Met voldoende steun hopen wij genoeg middelen te verzamelen die ons in staat stellen een nieuwbouw te realiseren, zodat het lokaal beter aansluit bij de groene gemeente die Brasschaat is.

Doel

Een nieuw lokaal voor onze leden van Jobertus, dat de volgende 40 jaar dienst kan doen

Cookie policy