Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Patrimoniumbeheer

Beschrijving

Conserveren, restaureren en exposeren van schilderijen van Brugse kunstenaars over de voorbije 5 eeuwen (o.a. Van Oost, Ducq, Odevaere, Kinsoen) uit de "Gilde"-collectie. De uitgaven hieromtrent zijn erg belangrijk. Wij kunnen inmiddels rekenen op de financiële steun van de Nationale Loterij en van het Fonds Courtin-Bouché. Ook de Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project (giften vanaf 40 € per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Doel

Conservatie en Restauratie van belangrijke collectie schilderijen

Cookie policy