Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Zuidwerking

Beschrijving

Voor DA blijft de strijd tegen lepra en tuberculose prioritair. De te ondernemen acties beogen : de zieken genezen, de verdere besmettingsgolf indijken, voorkomen of behandelen van de nadelige gevolgen van de ziektes, het bevorderen van de socio-economische rehabilitatie. DA brengt vooral technische expertise in. Financiële ondersteuning, op basis van eigen middelen en mogelijke medefinancieringen, gaat steeds gepaard met de nodige begeleiding. DA engageert zich steeds op lange termijn. Het lokaal personeel wordt voorbereid voor een zelfstandige verderzetting. DA engageert zich op verschillende niveaus. Zowel de opsporing en behandeling van de individuele ziekte als de organisatie van het programma op regionaal of nationaal vlak (steun aan officiële lepra- en tuberculosediensten die volledig geïntegreerd zijn in de basisgezondheidsdiensten) krijgen de nodige aandacht. DA werkt in nauw overleg met de nationale programma's. Opzetten en ondersteunen van basisprojecten (van medische of socio-economische aard) kan eerste aanpak verrijken. Omwille van de integratie-strategie wordt veel aandacht besteedt aan de vorming van personeel in de basisgezondheidsdiensten. DA heeft in ieder land een lokaal vertegenwoordiger, hetzij een NGO-coöperant of een lokale medewerker. DA beschikt in de 4 grote projectlanden over een Nationaal Coördinatiebureau en er is een Regionaal Coördinatiebureau dat de werking in Latijns-Amerika overkoepelt.

Cookie policy