Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Jongerencluster zorggroep Multiversum krijgt 20.000 euro van KBS

Beschrijving

De jongerencluster mArquee van zorggroep Multiversum krijgt van de Koning Boudewijnstichting steun voor het project ‘Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen behouden, faciliteren en hervatten?’. Bij een hernieuwde opflakkering van het coronavirus _ en mogelijks bijhorende lockdownmaatregelen _ zal de cluster meer aangepaste buitenruimte creëren (op maat van de jongeren en hun gezin) om op een veilige manier (met de nodige social distancing) contacten te laten doorgaan. Tijdens de eerste coronacrisis zagen de zorgverleners van mArquee dat buitenruimte erg belangrijk wordt in de behandeling van jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek. De voorbije jaren is er veel aandacht gegaan naar de aanpassing van binnenruimtes. Meer en meer studies maken duidelijk dat investeren in degelijke buitenruimtes therapeutische winst geeft en preventief werkt tegen een heropflakkering van psychische problemen. mArquee krijgt nu 20.000 euro van het Fonds voor Solidaire Zorg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat projecten ondersteunt gericht op het herstel en behoud van veilige sociale contacten in zorginstellingen.

Doel

Concreet willen ze aan mArquee een 'meeting' spot creëren waardoor jongeren op een veilige manier in contact kunnen blijven met hun ouders en vrienden. Dit afgestemd op hun leefwereld. Het betrekken van context is immers een fundamenteel uitgangspunt bij de behandeling van deze adolescenten ("it takes a village to raise a child").

Cookie policy