Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 11 579 € -135% 33 109 € -53% 69 716 €
 
Eigen vermogen 456 664 € -2% 468 244 € + 8% 435 135 €
Balanstotaal 617 933 € -9% 679 534 € + 18% 576 704 €
 
Netto bedrijfskapitaal 446 929 € -2% 457 481 € + 7% 425 755 €
Investeringen 8 170 € + 11% 7 352 € + 54% 4 770 €
 
Brutomarge 619 205 € + 10% 563 854 € + 2% 551 688 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 9 735 € -10% 10 763 € + 15% 9 380 €
Vlottende activa 608 199 € -9% 668 771 € + 18% 567 324 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 617 933 € -9% 679 534 € + 18% 576 704 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 456 664 € -2% 468 244 € + 8% 435 135 €
Vreemd vermogen 161 269 € -24% 211 290 € + 49% 141 569 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 617 933 € -9% 679 534 € + 18% 576 704 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 619 205 € + 10% 563 854 € + 2% 551 688 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 541 961 € + 8% 499 552 € + 11% 448 152 €
Andere uitgaven 87 344 € + 149% 35 025 € -2% 35 878 €
TOTAAL UITGAVEN 541 961 € + 8% 499 552 € + 11% 448 152 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 10 100 € -134% 29 277 € -57% 67 658 €
Resultaat boekjaar - 11 579 € -135% 33 109 € -53% 69 716 €
Laatste update met NBB 10/04/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy