Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 1 959 962 €
Uitgaven
Resultaat 23 577 € -64% 65 733 € -74% 256 727 €
 
Eigen vermogen 1 708 364 € + 2% 1 669 812 € + 4% 1 604 067 €
Balanstotaal 1 868 463 € + 4% 1 797 093 € + 5% 1 710 608 €
 
Netto bedrijfskapitaal 639 501 € + 2% 628 031 € + 7% 588 186 €
Investeringen 717 305 € + 3% 695 842 € -4% 724 710 €
 
Brutomarge 1 574 560 € + 3% 1 528 345 € -7% 1 636 942 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 1 068 863 € + 3% 1 041 781 € + 3% 1 015 881 €
Vlottende activa 799 600 € + 6% 755 312 € + 9% 694 727 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 868 463 € + 4% 1 797 093 € + 5% 1 710 608 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 708 364 € + 2% 1 669 812 € + 4% 1 604 067 €
Vreemd vermogen 160 099 € + 26% 127 281 € + 19% 106 541 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 868 463 € + 4% 1 797 093 € + 5% 1 710 608 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 574 560 € + 3% 1 528 345 € -7% 1 636 942 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 30 344 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 929 618 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 967 382 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 392 822 €
Bezoldigingen, pensioenen 857 654 € + 9% 789 811 € + 12% 707 547 €
Andere uitgaven 690 774 € + 3% 670 292 € 0% 672 499 €
TOTAAL UITGAVEN 392 822 € -50% 789 811 € + 12% 707 547 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 26 131 € -62% 68 241 € -73% 256 895 €
Resultaat boekjaar 23 577 € -64% 65 733 € -74% 256 727 €
Laatste update met NBB 1/01/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy