Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 5 330 596 € + 15% 4 634 304 € + 1% 4 582 461 €
Uitgaven 5 080 342 € + 14% 4 475 946 € + 1% 4 438 618 €
Resultaat 230 044 € + 57% 146 633 € + 22% 120 180 €
 
Eigen vermogen - 566 756 € + 29% - 796 800 € + 16% - 943 433 €
Balanstotaal 2 112 169 € + 14% 1 859 026 € + 28% 1 450 651 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 403 248 € -4% - 388 862 € + 34% - 587 598 €
Cashflow 377 433 € + 36% 276 713 € + 13% 244 669 €
Investeringen 193 411 € + 1% 190 605 € -21% 240 583 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 575 840 € + 7% 539 270 € + 28% 422 221 €
Vlottende activa 1 536 329 € + 16% 1 319 756 € + 28% 1 028 430 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 112 169 € + 14% 1 859 026 € + 28% 1 450 651 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen - 566 756 € + 29% - 796 800 € + 16% - 943 433 €
Vreemd vermogen 2 678 925 € + 1% 2 645 926 € + 11% 2 394 084 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 112 169 € + 14% 1 859 026 € + 28% 1 450 651 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 3 288 919 € + 9% 3 010 357 € -5% 3 154 174 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 19 097 € -45% 34 696 € + 102% 17 139 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5 349 693 € + 15% 4 669 000 € + 2% 4 599 600 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 207 368 € + 30% 159 999 € -34% 242 813 €
Diensten en diverse goederen 766 595 € + 14% 672 603 € + 8% 622 620 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 922 552 € + 12% 3 487 175 € + 1% 3 436 432 €
Andere uitgaven 183 827 € + 26% 146 269 € + 7% 136 753 €
TOTAAL UITGAVEN 5 080 342 € + 14% 4 475 946 € + 1% 4 438 618 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 269 351 € + 40% 193 054 € + 20% 160 982 €
Resultaat boekjaar 230 044 € + 57% 146 633 € + 22% 120 180 €
Laatste update met NBB 2/04/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy