Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 5 165 € -92% 62 752 €
Uitgaven -100% 1 737 223 €
Resultaat 432 083 € -100% 39 003 €
 
Eigen vermogen 632 651 € + 215% 200 568 € + 2% 195 792 €
Balanstotaal 1 084 393 € + 63% 666 487 € -2% 679 928 €
 
Netto bedrijfskapitaal 993 545 € + 57% 632 977 € + 6% 598 870 €
Investeringen 1 149 €
 
Brutomarge 2 025 974 € -100% 1 520 673 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 18 071 € + 1% 17 957 € + 11% 16 221 €
Vlottende activa 1 066 322 € + 64% 648 530 € -2% 663 707 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 084 393 € + 63% 666 487 € -2% 679 928 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 632 651 € + 215% 200 568 € + 2% 195 792 €
Vreemd vermogen 451 742 € -3% 465 919 € -4% 484 136 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 084 393 € + 63% 666 487 € -2% 679 928 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 025 974 € -100% 1 520 673 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 5 165 € -92% 62 752 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 367 394 € + 26% 1 876 870 € + 7% 1 755 312 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 341 420 € -100% 234 640 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 597 523 € + 11% 1 443 056 € -2% 1 479 116 €
Andere uitgaven 2 825 € + 86% 1 519 € -9% 1 676 €
TOTAAL UITGAVEN 341 420 € -80% 1 737 223 € + 640% 234 640 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 425 626 € + 205% 139 647 € + 250% 39 881 €
Resultaat boekjaar 432 083 € -100% 39 003 €
Laatste update met NBB 16/05/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy