Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 97 415 € + 133% 41 776 € -54% 90 127 €
 
Eigen vermogen 493 747 € + 25% 396 332 € + 12% 354 556 €
Balanstotaal 802 596 € + 14% 704 324 € + 24% 567 297 €
 
Netto bedrijfskapitaal 521 322 € + 26% 415 306 € + 13% 369 130 €
Investeringen
 
Brutomarge 475 188 € + 39% 342 236 € + 12% 306 295 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 2 426 € 0% 2 426 € 0% 2 426 €
Vlottende activa 800 170 € + 14% 701 898 € + 24% 564 871 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 802 596 € + 14% 704 324 € + 24% 567 297 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 493 748 € + 25% 396 332 € + 12% 354 556 €
Vreemd vermogen 278 849 € -3% 286 592 € + 46% 195 741 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 802 596 € + 14% 704 324 € + 24% 567 297 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 475 188 € + 39% 342 236 € + 12% 306 295 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 366 951 € + 24% 294 871 € + 40% 210 866 €
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 366 951 € + 24% 294 871 € + 40% 210 866 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 98 627 € + 130% 42 966 € -53% 90 773 €
Resultaat boekjaar 97 415 € + 133% 41 776 € -54% 90 127 €
Laatste update met NBB 1/01/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy