Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 29 875 € -80% 148 337 € + 144% 60 883 €
 
Eigen vermogen 476 383 € + 7% 446 507 € + 50% 298 170 €
Balanstotaal 688 265 € -5% 722 128 € + 42% 508 156 €
 
Netto bedrijfskapitaal 412 109 € + 10% 375 914 € + 83% 205 208 €
Investeringen 40 346 € + 42% 28 502 € + 6% 26 798 €
 
Brutomarge 781 124 € -7% 837 542 € + 10% 761 978 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 64 274 € -9% 70 594 € -24% 92 962 €
Vlottende activa 623 991 € -4% 651 534 € + 57% 415 194 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 688 265 € -5% 722 128 € + 42% 508 156 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 476 383 € + 7% 446 508 € + 50% 298 170 €
Vreemd vermogen 211 882 € -23% 275 621 € + 31% 209 986 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 688 265 € -5% 722 128 € + 42% 508 156 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 781 124 € -7% 837 542 € + 10% 761 978 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 696 775 € + 11% 626 142 € + 1% 618 043 €
Andere uitgaven 59 902 € -22% 77 189 € -12% 87 821 €
TOTAAL UITGAVEN 696 775 € + 11% 626 142 € + 1% 618 043 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 24 447 € -82% 134 211 € + 139% 56 114 €
Resultaat boekjaar 29 875 € -80% 148 337 € + 144% 60 883 €
Laatste update met NBB 1/01/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy