Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 1 599 808 € + 23% 1 302 702 € + 3% 1 262 022 €
Uitgaven
Resultaat 92 083 € + 16% 79 085 € + 135% 33 636 €
 
Eigen vermogen 508 998 € + 44% 353 845 € + 29% 274 760 €
Balanstotaal 1 355 940 € + 39% 974 260 € + 27% 764 730 €
 
Netto bedrijfskapitaal 488 205 € + 47% 332 412 € + 28% 259 666 €
Investeringen 1 448 € -83% 8 428 € + 197% 2 837 €
 
Brutomarge 1 450 102 € + 25% 1 164 399 € + 2% 1 146 705 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 20 793 € -3% 21 433 € + 42% 15 094 €
Vlottende activa 1 335 147 € + 40% 952 827 € + 27% 749 636 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 355 940 € + 39% 974 260 € + 27% 764 730 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 508 998 € + 44% 353 845 € + 29% 274 760 €
Vreemd vermogen 846 942 € + 37% 620 415 € + 27% 489 970 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 355 940 € + 39% 974 260 € + 27% 764 730 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 450 102 € + 25% 1 164 399 € + 2% 1 146 705 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 18 139 € 0% 18 130 € + 18% 15 387 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 581 669 € + 23% 1 284 572 € + 3% 1 246 635 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 329 936 € + 2% 1 303 073 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 164 305 € -1% 165 537 € + 6% 156 369 €
Bezoldigingen, pensioenen 886 521 € 0% 883 505 € -5% 926 069 €
Andere uitgaven 470 371 € + 134% 201 336 € + 8% 186 968 €
TOTAAL UITGAVEN 164 305 € -1% 165 537 € + 6% 156 369 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 93 210 € + 17% 79 558 € + 136% 33 668 €
Resultaat boekjaar 92 083 € + 16% 79 085 € + 135% 33 636 €
Laatste update met NBB 15/01/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy