Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 2 636 240 € + 56% 1 691 659 € -17% 2 049 818 €
Uitgaven 1 963 888 € 0% 1 954 486 € + 1% 1 933 093 €
Resultaat 669 914 € + 392% - 229 635 € -260% 143 380 €
 
Eigen vermogen 2 163 912 € + 45% 1 493 998 € -13% 1 723 634 €
Balanstotaal 3 580 207 € -5% 3 762 227 € -16% 4 473 972 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 163 855 € + 45% 1 495 794 € -14% 1 730 666 €
Cashflow 686 652 € + 472% - 184 700 € -209% 169 385 €
Investeringen 10 540 € -20% 13 100 € + 406% 2 589 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 38 380 € -14% 44 577 € -1% 45 252 €
Vlottende activa 3 541 828 € -5% 3 717 650 € -16% 4 428 720 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 580 207 € -5% 3 762 227 € -16% 4 473 972 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 163 912 € + 45% 1 493 998 € -13% 1 723 634 €
Vreemd vermogen 1 377 973 € -38% 2 221 856 € -18% 2 698 055 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 580 207 € -5% 3 762 227 € -16% 4 473 972 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ONTVANGSTEN
Omzet 1 539 046 € + 8% 1 423 871 € -18% 1 728 848 €
Schenkingen 1 097 194 € + 310% 267 788 € -17% 320 970 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 7 656 € -78% 35 071 € + 52% 23 100 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 643 896 € + 53% 1 726 730 € -17% 2 072 919 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 431 125 € -9% 471 893 € -33% 705 100 €
Diensten en diverse goederen 1 033 512 € + 70% 608 716 € + 26% 483 041 €
Bezoldigingen, pensioenen 213 302 € -37% 337 935 € -15% 398 447 €
Andere uitgaven 293 998 € -46% 541 853 € + 56% 346 503 €
TOTAAL UITGAVEN 1 963 888 € 0% 1 954 486 € + 1% 1 933 093 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 680 008 € + 399% - 227 756 € -263% 139 826 €
Resultaat boekjaar 669 914 € + 392% - 229 635 € -260% 143 380 €
Laatste update met NBB 17/07/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy