Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 59 762 € -10% 66 145 € + 7% 61 953 €
 
Eigen vermogen 877 445 € + 7% 817 684 € + 9% 751 539 €
Balanstotaal 1 438 029 € + 2% 1 416 539 € + 8% 1 314 889 €
 
Netto bedrijfskapitaal 546 225 € + 8% 504 555 € + 21% 418 691 €
Investeringen 13 380 € -14% 15 551 € -49% 30 417 €
 
Brutomarge 565 544 € 0% 568 118 € + 1% 563 660 €
 
Balans 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
ACTIVA
Vaste activa 763 010 € -2% 776 919 € -2% 789 651 €
Vlottende activa 675 019 € + 6% 639 620 € + 22% 525 238 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 438 029 € + 2% 1 416 539 € + 8% 1 314 889 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 877 446 € + 7% 817 683 € + 9% 751 538 €
Vreemd vermogen 438 399 € -4% 458 310 € + 4% 442 805 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 438 029 € + 2% 1 416 539 € + 8% 1 314 889 €
 
Resultaatberekening 12/2014 % 12/2013 % 12/2012
BRUTOMARGE 565 544 € 0% 568 118 € + 1% 563 660 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 490 046 € + 17% 418 211 € + 3% 404 165 €
Andere uitgaven 10 577 € -78% 48 283 € + 77% 27 349 €
TOTAAL UITGAVEN 490 046 € + 17% 418 211 € + 3% 404 165 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 64 920 € -36% 101 624 € -23% 132 147 €
Resultaat boekjaar 59 762 € -10% 66 145 € + 7% 61 953 €
Laatste update met NBB 4/01/2017
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy