Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 159 137 € + 11% 143 530 € + 22% 118 035 €
Uitgaven
Resultaat 20 036 € + 40% 14 283 € + 247% 4 116 €
 
Eigen vermogen 76 724 € + 35% 56 688 € + 34% 42 405 €
Balanstotaal 92 078 € + 9% 84 804 € + 36% 62 572 €
 
Netto bedrijfskapitaal 71 982 € + 52% 47 502 € + 26% 37 735 €
Investeringen
 
Brutomarge 74 362 € -29% 105 258 € + 11% 95 244 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 4 742 € -48% 9 186 € + 97% 4 670 €
Vlottende activa 87 336 € + 15% 75 618 € + 31% 57 902 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 92 078 € + 9% 84 804 € + 36% 62 572 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 76 724 € + 35% 56 688 € + 34% 42 405 €
Vreemd vermogen 15 354 € -45% 28 116 € + 39% 20 167 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 92 078 € + 9% 84 804 € + 36% 62 572 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 74 362 € -29% 105 258 € + 11% 95 244 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 159 137 € + 11% 143 530 € + 22% 118 035 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 159 137 € + 11% 143 530 € + 21% 118 247 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 84 775 € + 122% 38 272 € + 66% 23 003 €
Bezoldigingen, pensioenen 47 868 € -44% 85 198 € -6% 90 557 €
Andere uitgaven 6 419 € + 11% 5 760 € + 147% 2 335 €
TOTAAL UITGAVEN 84 775 € + 122% 38 272 € + 66% 23 003 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 20 075 € + 40% 14 300 € + 508% 2 352 €
Resultaat boekjaar 20 036 € + 40% 14 283 € + 247% 4 116 €
Laatste update met NBB 24/10/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy