Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 08/2019 % 08/2018 % 08/2017
Ontvangsten 1 512 931 € -11% 1 697 999 € + 25% 1 355 371 €
Uitgaven 1 563 094 € + 8% 1 445 087 € + 54% 938 260 €
Resultaat 2 723 € -99% 303 374 € -30% 435 223 €
 
Eigen vermogen 1 203 679 € 0% 1 200 956 € + 34% 897 582 €
Balanstotaal 3 679 282 € + 46% 2 521 584 € + 21% 2 077 976 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 232 307 € + 1% 1 225 524 € + 40% 876 112 €
Cashflow 71 257 € -84% 450 752 € -8% 492 070 €
Investeringen 21 005 € -3% 21 661 € + 58% 13 742 €
 
Balans 08/2019 % 08/2018 % 08/2017
ACTIVA
Vaste activa 214 142 € -2% 218 202 € + 29% 169 507 €
Vlottende activa 3 465 140 € + 50% 2 303 382 € + 21% 1 908 469 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3 679 282 € + 46% 2 521 584 € + 21% 2 077 976 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 203 679 € 0% 1 200 956 € + 34% 897 582 €
Vreemd vermogen 2 232 833 € + 107% 1 077 858 € + 4% 1 032 357 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3 679 282 € + 46% 2 521 584 € + 21% 2 077 976 €
 
Resultaatberekening 08/2019 % 08/2018 % 08/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 1 512 931 € -11% 1 697 999 € + 25% 1 355 371 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 53 031 € + 6% 49 860 € + 214% 15 885 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 565 962 € -10% 1 747 859 € + 27% 1 371 256 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen 204 688 € + 1% 202 202 € + 26% 160 809 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 289 872 € + 18% 1 095 507 € + 52% 720 604 €
Andere uitgaven 68 534 € -53% 147 378 € + 159% 56 847 €
TOTAAL UITGAVEN 1 563 094 € + 8% 1 445 087 € + 54% 938 260 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 2 868 € -99% 302 772 € -30% 432 996 €
Resultaat boekjaar 2 723 € -99% 303 374 € -30% 435 223 €
Laatste update met NBB 28/04/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy