Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten -100% 1 676 175 € + 8% 1 549 377 €
Uitgaven
Resultaat 54 483 € + 52% 35 772 € -57% 83 064 €
 
Eigen vermogen 326 755 € + 20% 272 272 € + 15% 236 501 €
Balanstotaal 670 199 € + 2% 660 284 € + 21% 546 069 €
 
Netto bedrijfskapitaal 324 061 € + 23% 262 797 € + 20% 219 003 €
Investeringen 1 692 € -35% 2 602 € -73% 9 503 €
 
Brutomarge 989 900 € + 6% 932 696 € + 11% 837 418 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 2 695 € -72% 9 475 € -40% 15 748 €
Vlottende activa 667 504 € + 3% 650 809 € + 23% 530 321 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 670 199 € + 2% 660 284 € + 21% 546 069 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 326 756 € + 20% 272 272 € + 15% 236 501 €
Vreemd vermogen 343 444 € -11% 388 012 € + 25% 309 568 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 670 199 € + 2% 660 284 € + 21% 546 069 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 989 900 € + 6% 932 696 € + 11% 837 418 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 1 676 175 € + 8% 1 549 377 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 679 024 € + 8% 1 551 826 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 746 328 € + 4% 714 408 €
Bezoldigingen, pensioenen 902 949 € + 4% 865 802 € + 19% 725 530 €
Andere uitgaven 30 161 € 0% 30 219 € + 11% 27 234 €
TOTAAL UITGAVEN 902 949 € + 21% 746 328 € + 4% 714 408 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 56 789 € + 55% 36 675 € -57% 84 654 €
Resultaat boekjaar 54 483 € + 52% 35 772 € -57% 83 064 €
Laatste update met NBB 2/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy