Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 15 447 € + 35% - 23 801 € -107% 325 706 €
 
Eigen vermogen 19 148 140 € -4% 20 026 565 € -4% 20 910 106 €
Balanstotaal 20 089 401 € -4% 20 932 195 € -5% 21 942 297 €
 
Netto bedrijfskapitaal 949 241 € -15% 1 120 162 € -46% 2 085 811 €
Investeringen 155 475 € -83% 941 847 € + 38% 684 080 €
 
Brutomarge 3 480 090 € + 9% 3 180 905 € + 2% 3 122 543 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 18 198 899 € -4% 18 906 403 € 0% 18 824 295 €
Vlottende activa 1 890 502 € -7% 2 025 792 € -35% 3 118 002 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20 089 401 € -4% 20 932 195 € -5% 21 942 297 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 19 148 140 € -4% 20 026 565 € -4% 20 910 106 €
Vreemd vermogen 941 261 € + 4% 905 630 € -12% 1 032 191 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 20 089 401 € -4% 20 932 195 € -5% 21 942 297 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 3 480 090 € + 9% 3 180 905 € + 2% 3 122 543 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 2 597 007 € + 11% 2 339 169 € + 12% 2 094 039 €
Andere uitgaven 895 301 € 0% 893 717 € -6% 952 643 €
TOTAAL UITGAVEN 2 597 007 € + 11% 2 339 169 € + 12% 2 094 039 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 12 218 € + 76% - 51 981 € -169% 75 861 €
Resultaat boekjaar - 15 447 € + 35% - 23 801 € -107% 325 706 €
Laatste update met NBB 30/04/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy