Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 8 126 280 € -3% 8 356 968 €
Uitgaven 8 032 480 €
Resultaat 546 107 € + 182% 193 940 €
 
Eigen vermogen 9 556 436 € + 5% 9 107 751 €
Balanstotaal 13 126 375 € + 5% 12 502 635 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 556 480 € + 21% 2 949 404 €
Cashflow 976 141 €
Investeringen 255 868 € -30% 366 125 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 6 317 450 € -3% 6 495 178 €
Vlottende activa 6 808 925 € + 13% 6 007 457 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 13 126 375 € + 5% 12 502 635 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 9 556 436 € + 5% 9 107 751 €
Vreemd vermogen 3 569 939 € + 5% 3 394 884 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 13 126 375 € + 5% 12 502 635 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 1 114 697 € + 4% 1 073 171 €
Schenkingen 11 722 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 6 999 861 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 305 719 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 8 431 999 € + 1% 8 356 968 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 298 533 €
Diensten en diverse goederen 710 028 €
Bezoldigingen, pensioenen 6 504 617 € + 2% 6 352 393 €
Andere uitgaven 519 302 € + 12% 465 425 €
TOTAAL UITGAVEN 8 032 480 € + 659% 1 058 205 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 399 519 € -17% 480 946 €
Resultaat boekjaar 546 107 € + 182% 193 940 €
Laatste update met NBB 21/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy