Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten 3 816 600 € -3% 3 925 617 € 0% 3 913 794 €
Uitgaven 3 387 770 € -2% 3 473 069 € + 12% 3 113 241 €
Resultaat 434 134 € -12% 494 542 € -31% 716 086 €
 
Eigen vermogen 4 509 795 € + 12% 4 030 061 € + 14% 3 542 163 €
Balanstotaal 7 523 780 € + 4% 7 204 746 € + 7% 6 738 362 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 737 129 € + 9% 2 506 317 € 0% 2 517 755 €
Cashflow 747 287 € -5% 783 230 € -20% 974 501 €
Investeringen 420 363 € -33% 630 325 € -89% 5 953 508 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 4 273 649 € + 3% 4 165 920 € + 9% 3 815 267 €
Vlottende activa 3 250 131 € + 7% 3 038 826 € + 4% 2 923 095 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 7 523 780 € + 4% 7 204 746 € + 7% 6 738 362 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 4 509 795 € + 12% 4 030 061 € + 14% 3 542 163 €
Vreemd vermogen 3 013 985 € -5% 3 174 685 € -1% 3 196 199 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 7 523 780 € + 4% 7 204 746 € + 7% 6 738 362 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ONTVANGSTEN
Omzet 2 347 464 € -2% 2 394 709 € -3% 2 475 623 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 1 456 380 € -5% 1 530 908 € + 6% 1 438 171 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 52 585 € + 64% 31 981 € -31% 46 175 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3 902 544 € -4% 4 053 997 € + 2% 3 982 952 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 9 686 € -90% 93 425 € + 202% 30 930 €
Diensten en diverse goederen 721 887 € + 4% 694 633 € + 18% 589 657 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 282 507 € -3% 2 342 000 € + 7% 2 183 305 €
Andere uitgaven 373 689 € + 9% 343 012 € + 11% 309 349 €
TOTAAL UITGAVEN 3 387 770 € -2% 3 473 069 € + 12% 3 113 241 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 514 774 € -11% 580 928 € -33% 869 711 €
Resultaat boekjaar 434 134 € -12% 494 542 € -31% 716 086 €
Laatste update met NBB 29/03/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy