Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 5 627 042 € + 15% 4 907 846 € + 29% 3 816 600 €
Uitgaven 5 338 326 € + 12% 4 746 160 € + 40% 3 387 770 €
Resultaat 293 405 € + 77% 165 852 € -62% 434 134 €
 
Eigen vermogen 5 968 158 € + 10% 5 416 232 € + 20% 4 509 795 €
Balanstotaal 8 872 553 € + 7% 8 315 452 € + 11% 7 523 780 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 523 087 € + 10% 3 202 575 € + 17% 2 737 129 €
Cashflow 660 580 € + 5% 628 326 € -16% 747 287 €
Investeringen 505 686 € -56% 1 148 832 € + 173% 420 363 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 4 717 593 € + 2% 4 621 600 € + 8% 4 273 649 €
Vlottende activa 4 154 960 € + 12% 3 693 852 € + 14% 3 250 131 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 8 872 553 € + 7% 8 315 452 € + 11% 7 523 780 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 5 968 158 € + 10% 5 416 232 € + 20% 4 509 795 €
Vreemd vermogen 2 536 235 € + 1% 2 516 681 € -16% 3 013 985 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 8 872 552 € + 7% 8 315 451 € + 11% 7 523 780 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ONTVANGSTEN
Omzet 3 363 527 € + 15% 2 927 336 € + 25% 2 347 464 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies 2 263 515 € + 14% 1 980 510 € + 36% 1 456 380 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 58 460 € + 12% 52 099 € -1% 52 585 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5 687 650 € + 14% 4 982 326 € + 28% 3 902 544 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 198 551 € + 28% 155 181 € + 1502% 9 686 €
Diensten en diverse goederen 1 029 126 € + 11% 929 339 € + 29% 721 887 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 690 920 € + 17% 3 142 129 € + 38% 2 282 507 €
Andere uitgaven 419 729 € -19% 519 511 € + 39% 373 689 €
TOTAAL UITGAVEN 5 338 326 € + 12% 4 746 160 € + 40% 3 387 770 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 349 324 € + 48% 236 166 € -54% 514 774 €
Resultaat boekjaar 293 405 € + 77% 165 852 € -62% 434 134 €
Laatste update met NBB 27/09/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy