Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 611 886 € -41% 1 031 743 €
 
Eigen vermogen 2 367 715 € + 35% 1 755 828 €
Balanstotaal 2 371 953 € + 35% 1 760 632 €
 
Netto bedrijfskapitaal 2 067 715 € + 33% 1 555 828 €
Investeringen
 
Brutomarge 653 180 € -38% 1 052 500 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 100 000 €
Vlottende activa 2 271 953 € + 29% 1 760 632 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 371 953 € + 35% 1 760 632 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 367 715 € + 35% 1 755 828 €
Vreemd vermogen 4 238 € -12% 4 804 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 371 953 € + 35% 1 760 632 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 653 180 € -38% 1 052 500 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 41 134 € + 99% 20 671 €
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 41 134 € + 99% 20 671 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 611 979 € -41% 1 031 829 €
Resultaat boekjaar 611 886 € -41% 1 031 743 €
Laatste update met NBB 7/08/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy