Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 4 653 149 € + 4% 4 462 470 € + 1% 4 436 427 €
Uitgaven
Resultaat 21 320 € -92% 259 709 € + 81% 143 853 €
 
Eigen vermogen 21 420 620 € 0% 21 396 421 € + 1% 21 130 928 €
Balanstotaal 22 916 193 € + 2% 22 481 172 € + 1% 22 248 874 €
 
Netto bedrijfskapitaal 7 732 286 € 0% 7 743 725 € + 1% 7 640 460 €
Investeringen 48 829 € -63% 131 825 € + 57% 84 225 €
 
Brutomarge 2 622 329 € + 12% 2 344 566 € + 3% 2 269 078 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 13 882 412 € 0% 13 896 105 € 0% 13 863 990 €
Vlottende activa 9 033 781 € + 5% 8 585 068 € + 2% 8 384 884 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 22 916 193 € + 2% 22 481 172 € + 1% 22 248 874 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 21 420 619 € 0% 21 396 421 € + 1% 21 130 928 €
Vreemd vermogen 1 293 409 € + 54% 838 477 € + 14% 738 434 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 22 916 193 € + 2% 22 481 172 € + 1% 22 248 874 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 2 622 329 € + 12% 2 344 566 € + 3% 2 269 078 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 69 343 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 583 806 € + 3% 4 462 470 € + 1% 4 436 427 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 4 977 203 € + 3% 4 848 078 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 2 464 297 € -6% 2 632 638 € + 2% 2 579 000 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 535 817 € + 21% 2 098 529 € -5% 2 219 701 €
Andere uitgaven 35 991 € + 162% - 58 266 € + 54% - 127 612 €
TOTAAL UITGAVEN 2 464 297 € -6% 2 632 638 € + 2% 2 579 000 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 50 522 € -83% 304 303 € + 72% 176 989 €
Resultaat boekjaar 21 320 € -92% 259 709 € + 81% 143 853 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy