Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 4 462 470 € + 1% 4 436 427 € -3% 4 569 625 €
Uitgaven
Resultaat 259 709 € + 81% 143 853 € -80% 710 425 €
 
Eigen vermogen 21 396 421 € + 1% 21 130 928 € + 1% 20 987 075 €
Balanstotaal 22 481 172 € + 1% 22 248 874 € -1% 22 429 035 €
 
Netto bedrijfskapitaal 7 743 725 € + 1% 7 640 460 € -1% 7 697 848 €
Investeringen 131 825 € + 57% 84 225 € -27% 115 356 €
 
Brutomarge 2 344 566 € + 3% 2 269 078 € -16% 2 697 028 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 13 896 105 € 0% 13 863 990 € 0% 13 875 929 €
Vlottende activa 8 585 068 € + 2% 8 384 884 € -2% 8 553 106 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 22 481 172 € + 1% 22 248 874 € -1% 22 429 035 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 21 396 421 € + 1% 21 130 928 € + 1% 20 987 075 €
Vreemd vermogen 838 477 € + 14% 738 434 € -13% 846 143 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 22 481 172 € + 1% 22 248 874 € -1% 22 429 035 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 344 566 € + 3% 2 269 078 € -16% 2 697 028 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 4 462 470 € + 1% 4 436 427 € -3% 4 569 625 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 4 977 203 € + 3% 4 848 078 € -5% 5 077 985 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 2 632 638 € + 2% 2 579 000 € + 8% 2 380 957 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 098 529 € -5% 2 219 701 € -9% 2 439 152 €
Andere uitgaven - 58 266 € + 54% - 127 612 € + 22% - 164 590 €
TOTAAL UITGAVEN 2 632 638 € + 2% 2 579 000 € + 8% 2 380 957 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 304 303 € + 72% 176 989 € -58% 422 466 €
Resultaat boekjaar 259 709 € + 81% 143 853 € -80% 710 425 €
Laatste update met NBB 27/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy