Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 11 423 € -90% 110 564 € + 382% 22 927 €
 
Eigen vermogen 866 877 € -4% 899 919 € + 4% 863 540 €
Balanstotaal 1 320 207 € -11% 1 485 839 € + 5% 1 414 422 €
 
Netto bedrijfskapitaal 829 725 € 0% 827 241 € + 18% 702 492 €
Investeringen 19 551 € + 435% 3 657 € -77% 15 950 €
 
Brutomarge 2 439 181 € -1% 2 474 197 € + 17% 2 120 965 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 37 152 € -49% 72 678 € -55% 161 048 €
Vlottende activa 1 283 055 € -9% 1 413 161 € + 13% 1 253 374 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 320 207 € -11% 1 485 839 € + 5% 1 414 422 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 866 877 € -4% 899 919 € + 4% 863 540 €
Vreemd vermogen 453 330 € -23% 585 920 € + 6% 550 882 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 320 207 € -11% 1 485 839 € + 5% 1 414 422 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 2 439 181 € -1% 2 474 197 € + 17% 2 120 965 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 2 370 682 € + 5% 2 253 721 € + 15% 1 960 081 €
Andere uitgaven 60 626 € -9% 66 385 € -50% 133 735 €
TOTAAL UITGAVEN 2 370 682 € + 5% 2 253 721 € + 15% 1 960 081 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 7 873 € -95% 154 091 € + 468% 27 149 €
Resultaat boekjaar 11 423 € -90% 110 564 € + 382% 22 927 €
Laatste update met NBB 21/05/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy