Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 110 564 € + 382% 22 927 € -33% 34 181 €
 
Eigen vermogen 899 919 € + 4% 863 540 € -6% 914 799 €
Balanstotaal 1 485 839 € + 5% 1 414 422 € -11% 1 588 123 €
 
Netto bedrijfskapitaal 827 241 € + 18% 702 492 € + 5% 669 773 €
Investeringen 3 657 € -77% 15 950 € -98% 889 916 €
 
Brutomarge 2 474 197 € + 17% 2 120 965 € + 35% 1 567 576 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 72 678 € -55% 161 048 € -34% 245 026 €
Vlottende activa 1 413 161 € + 13% 1 253 374 € -7% 1 343 097 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 485 839 € + 5% 1 414 422 € -11% 1 588 123 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 899 919 € + 4% 863 540 € -6% 914 799 €
Vreemd vermogen 585 920 € + 6% 550 882 € -18% 673 324 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 485 839 € + 5% 1 414 422 € -11% 1 588 123 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 2 474 197 € + 17% 2 120 965 € + 35% 1 567 576 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 2 253 721 € + 15% 1 960 081 € + 46% 1 341 676 €
Andere uitgaven 66 385 € -50% 133 735 € + 84% 72 521 €
TOTAAL UITGAVEN 2 253 721 € + 15% 1 960 081 € + 46% 1 341 676 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 154 091 € + 468% 27 149 € -82% 153 379 €
Resultaat boekjaar 110 564 € + 382% 22 927 € -33% 34 181 €
Laatste update met NBB 12/02/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy