Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten 2 051 544 € -8% 2 240 058 € + 1% 2 228 050 €
Uitgaven
Resultaat 11 188 € -91% 126 452 € + 182% 44 878 €
 
Eigen vermogen 890 092 € + 1% 885 404 € + 16% 765 452 €
Balanstotaal 1 500 712 € + 4% 1 449 613 € + 8% 1 337 104 €
 
Netto bedrijfskapitaal 827 773 € + 9% 761 645 € + 27% 600 101 €
Investeringen 22 733 € + 227% 6 958 € -92% 87 028 €
 
Brutomarge 1 524 946 € -10% 1 697 302 € + 6% 1 595 086 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 141 897 € -17% 171 181 € -16% 202 825 €
Vlottende activa 1 358 816 € + 6% 1 278 432 € + 13% 1 134 279 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 500 712 € + 4% 1 449 613 € + 8% 1 337 104 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 890 092 € + 1% 885 404 € + 16% 765 452 €
Vreemd vermogen 531 042 € + 3% 516 787 € -3% 534 178 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 500 712 € + 4% 1 449 613 € + 8% 1 337 104 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 1 524 946 € -10% 1 697 302 € + 6% 1 595 086 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 051 544 € -8% 2 240 058 € + 1% 2 228 050 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 356 862 € -10% 2 604 588 € + 2% 2 555 719 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 831 916 € -8% 907 286 € -6% 960 633 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 429 659 € -5% 1 508 874 € 0% 1 506 561 €
Andere uitgaven 51 668 € -15% 61 116 € + 42% 43 176 €
TOTAAL UITGAVEN 831 916 € -8% 907 286 € -6% 960 633 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 26 463 € -79% 127 312 € + 181% 45 349 €
Resultaat boekjaar 11 188 € -91% 126 452 € + 182% 44 878 €
Laatste update met NBB 18/05/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy