Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 2 148 178 € + 5% 2 051 544 € -8% 2 240 058 €
Uitgaven
Resultaat 34 614 € + 209% 11 188 € -91% 126 452 €
 
Eigen vermogen 918 206 € + 3% 890 092 € + 1% 885 404 €
Balanstotaal 1 386 549 € -8% 1 500 712 € + 4% 1 449 613 €
 
Netto bedrijfskapitaal 854 802 € + 3% 827 773 € + 9% 761 645 €
Investeringen 11 566 € -49% 22 733 € + 227% 6 958 €
 
Brutomarge 1 580 555 € + 4% 1 524 946 € -10% 1 697 302 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 114 616 € -19% 141 897 € -17% 171 181 €
Vlottende activa 1 271 933 € -6% 1 358 816 € + 6% 1 278 432 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 386 549 € -8% 1 500 712 € + 4% 1 449 613 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 918 206 € + 3% 890 092 € + 1% 885 404 €
Vreemd vermogen 417 131 € -21% 531 042 € + 3% 516 787 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 386 549 € -8% 1 500 712 € + 4% 1 449 613 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 580 555 € + 4% 1 524 946 € -10% 1 697 302 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 148 178 € + 5% 2 051 544 € -8% 2 240 058 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 467 126 € + 5% 2 356 862 € -10% 2 604 588 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 886 571 € + 7% 831 916 € -8% 907 286 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 512 474 € + 6% 1 429 659 € -5% 1 508 874 €
Andere uitgaven 54 594 € -21% 68 825 € + 13% 61 116 €
TOTAAL UITGAVEN 886 571 € + 7% 831 916 € -8% 907 286 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 33 145 € + 25% 26 463 € -79% 127 312 €
Resultaat boekjaar 34 614 € + 209% 11 188 € -91% 126 452 €
Laatste update met NBB 17/05/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy