Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 172 395 € + 28% 134 167 € -48% 258 186 €
 
Eigen vermogen 3 750 316 € -1% 3 789 388 € -2% 3 873 500 €
Balanstotaal 6 242 922 € + 5% 5 923 187 € + 13% 5 221 798 €
 
Netto bedrijfskapitaal 557 859 € + 145% 227 409 € + 60% 142 393 €
Investeringen 53 075 € -84% 332 836 € + 49% 222 826 €
 
Brutomarge 2 040 566 € + 7% 1 902 580 € + 7% 1 779 884 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 3 450 207 € -7% 3 694 230 € -2% 3 756 106 €
Vlottende activa 2 792 715 € + 25% 2 228 958 € + 52% 1 465 691 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 6 242 922 € + 5% 5 923 187 € + 13% 5 221 798 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 750 316 € -1% 3 789 389 € -2% 3 873 499 €
Vreemd vermogen 2 234 856 € + 12% 2 001 549 € + 51% 1 323 298 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 6 242 922 € + 5% 5 923 187 € + 13% 5 221 798 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 2 040 566 € + 7% 1 902 580 € + 7% 1 779 884 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 387 011 € + 15% 1 208 768 € + 6% 1 139 860 €
Andere uitgaven 433 635 € -14% 506 857 € + 41% 358 419 €
TOTAAL UITGAVEN 1 387 011 € + 15% 1 208 768 € + 6% 1 139 860 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 219 921 € + 18% 186 956 € -34% 281 604 €
Resultaat boekjaar 172 395 € + 28% 134 167 € -48% 258 186 €
Laatste update met NBB 9/04/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy