Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 134 167 € -48% 258 186 € + 87% 137 916 €
 
Eigen vermogen 3 789 388 € -2% 3 873 500 € + 8% 3 581 913 €
Balanstotaal 5 923 187 € + 13% 5 221 798 € -6% 5 547 567 €
 
Netto bedrijfskapitaal 227 409 € + 60% 142 393 € + 152% - 274 886 €
Investeringen 332 836 € + 49% 222 826 € -93% 3 046 800 €
 
Brutomarge 1 902 580 € + 7% 1 779 884 € + 2% 1 739 342 €
 
Balans 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
ACTIVA
Vaste activa 3 694 230 € -2% 3 756 106 € -3% 3 856 799 €
Vlottende activa 2 228 958 € + 52% 1 465 691 € -13% 1 690 768 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 923 187 € + 13% 5 221 798 € -6% 5 547 567 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 3 789 389 € -2% 3 873 499 € + 8% 3 581 913 €
Vreemd vermogen 2 001 549 € + 51% 1 323 298 € -33% 1 965 654 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 923 187 € + 13% 5 221 798 € -6% 5 547 567 €
 
Resultaatberekening 12/2017 % 12/2016 % 12/2015
BRUTOMARGE 1 902 580 € + 7% 1 779 884 € + 2% 1 739 342 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 208 768 € + 6% 1 139 860 € -9% 1 254 571 €
Andere uitgaven 506 857 € + 41% 358 419 € + 13% 317 268 €
TOTAAL UITGAVEN 1 208 768 € + 6% 1 139 860 € -9% 1 254 571 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 186 956 € -34% 281 604 € + 68% 167 503 €
Resultaat boekjaar 134 167 € -48% 258 186 € + 87% 137 916 €
Laatste update met NBB 12/09/2018
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy