Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten -100% 1 491 307 € -13% 1 713 097 €
Uitgaven
Resultaat -100% 217 € -98% 14 073 €
 
Eigen vermogen 207 579 € 0% 207 579 € 0% 207 362 €
Balanstotaal 1 044 741 € + 92% 542 876 € -4% 565 033 €
 
Netto bedrijfskapitaal 161 770 € -40% 271 293 € + 28% 211 931 €
Investeringen 30 581 € -100% 24 998 €
 
Brutomarge 1 167 264 € -10% 1 295 903 € -10% 1 434 689 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 45 809 € + 115% 21 286 € -30% 30 432 €
Vlottende activa 998 932 € + 92% 521 590 € -2% 534 602 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 044 741 € + 92% 542 876 € -4% 565 033 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 207 579 € 0% 207 579 € 0% 207 363 €
Vreemd vermogen 837 162 € + 234% 250 297 € -22% 322 671 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 044 741 € + 92% 542 876 € -4% 565 033 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 1 167 264 € -10% 1 295 903 € -10% 1 434 689 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. -100% 1 491 307 € -13% 1 713 097 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 720 622 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen -100% 203 819 € -29% 285 933 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 232 431 € + 1% 1 221 753 € -11% 1 371 924 €
Andere uitgaven - 65 818 € -189% 73 592 € + 54% 47 771 €
TOTAAL UITGAVEN 1 232 431 € + 505% 203 819 € -29% 285 933 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 651 € + 17% 558 € -96% 14 995 €
Resultaat boekjaar -100% 217 € -98% 14 073 €
Laatste update met NBB 29/11/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy