Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 1 738 787 € -2% 1 780 874 € + 7% 1 661 866 €
Uitgaven
Resultaat 1 879 € -98% 97 813 € + 6344% 1 518 €
 
Eigen vermogen 508 732 € 0% 506 853 € + 24% 409 040 €
Balanstotaal 2 361 193 € -8% 2 560 482 € + 4% 2 470 341 €
 
Netto bedrijfskapitaal 80 971 € -74% 306 539 € + 17% 260 992 €
Investeringen 8 046 € + 8% 7 421 € -47% 13 997 €
 
Brutomarge 1 083 476 € -9% 1 195 042 € + 16% 1 028 161 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 1 825 151 € 0% 1 828 738 € 0% 1 833 766 €
Vlottende activa 536 042 € -27% 731 744 € + 15% 636 574 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 361 193 € -8% 2 560 482 € + 4% 2 470 341 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 508 732 € 0% 506 853 € + 24% 409 040 €
Vreemd vermogen 1 652 461 € -5% 1 748 629 € -4% 1 816 301 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 361 193 € -8% 2 560 482 € + 4% 2 470 341 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 083 476 € -9% 1 195 042 € + 16% 1 028 161 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 34 193 € + 8% 31 680 € -6% 33 595 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 704 594 € -3% 1 749 194 € + 7% 1 628 271 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 093 584 € -11% 2 358 493 € + 15% 2 051 440 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 010 108 € -13% 1 163 451 € + 14% 1 023 279 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 099 142 € + 13% 976 666 € + 5% 932 179 €
Andere uitgaven - 60 425 € -161% 99 604 € + 54% 64 716 €
TOTAAL UITGAVEN 1 010 108 € -13% 1 163 451 € + 14% 1 023 279 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 44 758 € -62% 118 772 € + 280% 31 265 €
Resultaat boekjaar 1 879 € -98% 97 813 € + 6344% 1 518 €
Laatste update met NBB 14/10/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy