Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 1 825 611 € + 5% 1 738 787 € -2% 1 780 874 €
Uitgaven
Resultaat 20 956 € + 1015% 1 879 € -98% 97 813 €
 
Eigen vermogen 529 688 € + 4% 508 732 € 0% 506 853 €
Balanstotaal 2 312 171 € -2% 2 361 193 € -8% 2 560 482 €
 
Netto bedrijfskapitaal 87 704 € + 8% 80 971 € -74% 306 539 €
Investeringen 16 647 € + 107% 8 046 € + 8% 7 421 €
 
Brutomarge 1 154 369 € + 7% 1 083 476 € -9% 1 195 042 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 1 826 250 € 0% 1 825 151 € 0% 1 828 738 €
Vlottende activa 485 921 € -9% 536 042 € -27% 731 744 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 312 171 € -2% 2 361 193 € -8% 2 560 482 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 529 688 € + 4% 508 732 € 0% 506 853 €
Vreemd vermogen 1 482 483 € -10% 1 652 461 € -5% 1 748 629 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 312 171 € -2% 2 361 193 € -8% 2 560 482 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 154 369 € + 7% 1 083 476 € -9% 1 195 042 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 37 200 € + 9% 34 193 € + 8% 31 680 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 788 411 € + 5% 1 704 594 € -3% 1 749 194 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 204 255 € + 5% 2 093 584 € -11% 2 358 493 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 049 886 € + 4% 1 010 108 € -13% 1 163 451 €
Bezoldigingen, pensioenen 975 133 € -11% 1 099 142 € + 13% 976 666 €
Andere uitgaven 41 253 € + 168% - 60 425 € -161% 99 604 €
TOTAAL UITGAVEN 1 049 886 € + 4% 1 010 108 € -13% 1 163 451 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 37 983 € -15% 44 758 € -62% 118 772 €
Resultaat boekjaar 20 956 € + 1015% 1 879 € -98% 97 813 €
Laatste update met NBB 25/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy