Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 4 387 614 € -30% 6 263 543 € + 5% 5 992 484 €
Uitgaven
Resultaat - 215 563 € -228% - 65 628 € -35% - 48 611 €
 
Eigen vermogen 1 368 505 € -14% 1 584 068 € + 212% 507 508 €
Balanstotaal 4 068 345 € -5% 4 277 725 € + 60% 2 674 418 €
 
Netto bedrijfskapitaal 395 227 € -57% 925 964 € + 604% 131 590 €
Investeringen 73 573 € -86% 519 106 € + 181% 184 979 €
 
Brutomarge 1 795 338 € -15% 2 123 255 € -5% 2 234 162 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 1 238 805 € + 33% 930 731 € + 49% 622 692 €
Vlottende activa 2 829 540 € -15% 3 346 994 € + 63% 2 051 726 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 068 345 € -5% 4 277 725 € + 60% 2 674 418 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 368 505 € -14% 1 584 068 € + 212% 507 508 €
Vreemd vermogen 2 430 840 € 0% 2 424 657 € + 27% 1 912 636 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 068 345 € -5% 4 277 725 € + 60% 2 674 418 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 795 338 € -15% 2 123 255 € -5% 2 234 162 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 2 462 722 € -44% 4 419 128 € + 9% 4 062 059 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 924 892 € + 4% 1 844 415 € -4% 1 930 425 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 6 263 543 € + 5% 5 992 484 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 2 592 276 € -37% 4 140 288 € + 10% 3 758 322 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 545 995 € -14% 1 787 486 € + 12% 1 601 051 €
Andere uitgaven 467 262 € -10% 518 948 € + 22% 424 150 €
TOTAAL UITGAVEN 2 592 276 € -37% 4 140 288 € + 10% 3 758 322 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 217 919 € -19% - 183 179 € -188% 208 961 €
Resultaat boekjaar - 215 563 € -228% - 65 628 € -35% - 48 611 €
Laatste update met NBB 21/01/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy