Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 11 624 € + 119% - 59 818 € -35706% 168 €
 
Eigen vermogen 318 899 € + 4% 307 275 € + 116% 142 494 €
Balanstotaal 1 065 128 € -3% 1 102 513 € + 135% 468 890 €
 
Netto bedrijfskapitaal 671 054 € + 26% 531 483 € + 190% 183 534 €
Investeringen 56 518 € -26% 76 325 € + 491% 12 911 €
 
Brutomarge 898 441 € -3% 927 109 € + 70% 545 362 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 87 925 € -1% 88 872 € + 134% 38 040 €
Vlottende activa 977 203 € -4% 1 013 641 € + 135% 430 850 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 065 128 € -3% 1 102 513 € + 135% 468 890 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 318 899 € + 4% 307 275 € + 116% 142 494 €
Vreemd vermogen 306 149 € -37% 482 158 € + 95% 247 316 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 065 128 € -3% 1 102 513 € + 135% 468 890 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 898 441 € -3% 927 109 € + 70% 545 362 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 845 104 € -3% 866 911 € + 53% 567 788 €
Andere uitgaven 112 308 € + 5% 107 060 € + 68% 63 766 €
TOTAAL UITGAVEN 845 104 € -3% 866 911 € + 53% 567 788 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 58 971 € -26% - 46 863 € + 46% - 86 193 €
Resultaat boekjaar 11 624 € + 119% - 59 818 € -35706% 168 €
Laatste update met NBB 20/01/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy