Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 5 859 772 € -8% 6 396 626 € + 5% 6 084 704 €
Uitgaven 6 104 739 € -7% 6 584 543 € + 4% 6 335 965 €
Resultaat 108 630 € + 498% 18 179 €
 
Eigen vermogen 2 424 477 € + 4% 2 333 140 € + 2% 2 288 964 €
Balanstotaal 5 482 136 € + 2% 5 382 268 € -4% 5 581 072 €
 
Netto bedrijfskapitaal 478 912 € 0% 481 222 € + 27% 378 695 €
Cashflow 676 203 € + 15% 588 598 € + 8% 543 844 €
Investeringen 619 902 € + 60% 387 227 € + 13% 342 575 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 3 842 085 € + 4% 3 703 814 € -4% 3 853 000 €
Vlottende activa 1 640 051 € -2% 1 678 454 € -3% 1 728 072 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 5 482 136 € + 2% 5 382 268 € -4% 5 581 072 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 424 477 € + 4% 2 333 140 € + 2% 2 288 964 €
Vreemd vermogen 2 987 159 € -1% 3 024 264 € -8% 3 292 107 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 5 482 136 € + 2% 5 382 268 € -4% 5 581 072 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 4 068 293 € -15% 4 772 920 € + 10% 4 335 957 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 1 623 706 € -7% 1 748 747 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 411 944 € + 86% 221 656 € + 24% 179 478 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 279 694 € -5% 6 588 323 € + 3% 6 389 353 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 51 378 € -2% 52 646 € + 21% 43 530 €
Diensten en diverse goederen 1 536 189 € -20% 1 921 634 € + 10% 1 746 818 €
Bezoldigingen, pensioenen 3 878 904 € -3% 3 984 649 € + 1% 3 937 853 €
Andere uitgaven 638 268 € + 2% 625 614 € + 3% 607 764 €
TOTAAL UITGAVEN 6 104 739 € -7% 6 584 543 € + 4% 6 335 965 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 140 551 € + 3617% 3 781 € -93% 53 387 €
Resultaat boekjaar 108 641 € + 498% 18 179 €
Laatste update met NBB 5/10/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy